Bekkenbodemtherapie

Home » Bekkenbodemtherapie

U kunt bij Fysiotherapie Beatrixpark terecht voor bekkentherapie

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. Aandacht van en begeleiding door een fysiotherapeut is daarom vaak zinvol. Door middel van oefeningen versterkt u de bekkenbodemspieren. Zo vangen deze beter de druk op die er bij bewegingen op de bekkenbodem ontstaat. Ook het afsluitmechanisme van de blaas wordt zo versterkt, waardoor klachten als urineverlies verminderen. Als er een verzakking bestaat, kan bekkenbodemtherapie dit niet meer ongedaan maken, hoewel de klachten van een verzakking wel eens willen verminderen. Bij klachten van een te gespannen bekkenbodem leert de fysiotherapeut door middel van bekkenbodemtherapie u hoe u de bekkenbodemspieren ontspant.

Bekkenbodemtherapie vermindert klachten door de bekkenbodemspieren te versterken

Er bestaan verschillende oorzaken voor een niet goed functionerende bekkenbodem. Door een bevalling kunnen zenuwen die de bekkenbodemspieren aansturen beschadigd raken. Bindweefsel dat deel uitmaakt van de bekkenbodem raakt hierdoor soms verzwakt. Op latere leeftijd worden de bekkenbodemspieren net als andere spieren bij veel vrouwen zwakker. Lichamelijk zwaar werk, overgewicht en veelvuldig hoesten als gevolg van roken of longaandoeningen zorgen voor langdurige overbelasting van de bekkenbodem. Bij mannen worden bekkenbodemproblemen vaak veroorzaakt door prostaatoperaties. In al deze gevallen geeft bekkenbodemtherapie de nodige verlichting van uw klachten.

De behandeling van bekkenbodemklachten

Er wordt eerst gevraagd wat uw klachten precies zijn, om in overleg met u een goed behandelplan op te stellen. De bekkenbodemtherapie begint vaak met een aantal testen om te bekijken of de spanning van de bekkenbodemspieren normaal is, en om te zien hoe snel u de spieren kunt aanspannen en ontspannen. Nadat u hebt geleerd om de spieren op een goede wijze te gebruiken, is het belangrijk dat deze bewegingen deel gaan uitmaken van uw dagelijkse bezigheden. Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen van houdingen en bewegingen waarbij u min of meer automatisch de bekkenbodemspieren goed aanspant. Ook leert u hoe u de spieren goed ontspant, bijvoorbeeld bij toiletbezoek.

Wat is bekkenpijn?

Onder bekkeninstabiliteit in de zwangerschap verstaan we het verschijnsel dat de normale vergrootte beweeglijkheid van het bekken gepaard gaat met pijn en bewegingsbeperking. In de zwangerschap verslappen de bekkenbanden onder invloed van hormonen. Hierdoor komen de botten van het bekken iets uit elkaar te liggen. Dit is nuttig en nodig voor de bevalling, want er is zo meer ruimte voor het kind om te passeren. Meestal merkt een zwangere vrouw weinig van dit proces. Hoogstens heeft zij wat last van pijn laag in de rug. Soms geeft de toegenomen beweeglijkheid van het bekken duidelijke pijnklachten en bewegingsbeperking. Dit noemen we “bekkenpijn”.

Oorzaken

Naast de toegenomen beweeglijkheid van het bekken is er in en vooral na de zwangerschap sprake van zwakte van de buikspieren door uitrekking. Hierdoor ontstaan er problemen in de overdracht van krachten van de romp op de benen. Omdat tegenwoordig veel vrouwen een druk leven hebben, is hun belasting groot, terwijl het bekken in de zwangerschap minder aankan. De activiteiten die voor de zwangerschap normaal waren, kunnen tijdens de zwangerschap dus teveel zijn. Soms kan een moeizame bevalling achteraf bekkenklachten veroorzaken. In dat geval kan bekkenbodemtherapie veel verlichting van uw klachten geven.

Klachten

Bij bekkenpijn heeft de vrouw vooral pijn op de plaats van het schaambeen of de verbindingen tussen het heiligbeen en de darmbeenderen die zich laag in de rug bevinden. De pijn wordt vooral ervaren bij plotselinge bewegingen en bij het langer volhouden van bepaalde houdingen of bewegingen. Opvallend is dat soms de pijn niet tijdens de activiteit optreedt, maar pas enige tijd daarna. De pijn wordt erger bij vermoeidheid. Klachten van bekkenpijn ontstaan soms al zeer vroeg in de zwangerschap.

Behandeling

Tijdens de zwangerschap zijn er weinig oefeningen te doen die het herstel bevorderen. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen rust en bewegen. Als de pijn niet afneemt, of zelfs toeneemt, is vaak de zijligging met een dik kussen tussen de benen de beste houding. Een bekkenband geeft het bekken wat meer stabiliteit en vermindert vaak de klachten. In het algemeen geldt dat bij activiteiten, de rug in zijn natuurlijke holling moet zijn en de spieren rond het bekken moeten aangespannen zijn.

Na de bevalling

Het is verstandig een echt ouderwets “kraambed” aan te houden, dat wil zeggen veel bedrust en pas zitten en staan als het bekken dit aankan. De activiteiten moeten weer geleidelijk opgebouwd worden, zodat de spierkracht versterkt. Hiervoor heeft de fysiotherapeut specifieke oefeningen. Na de bevalling heeft bekkenbodemtherapie dan ook de meeste kans van slagen.

Ga voor genezing

Bij vrijwel alle vrouwen gaat bekkenpijn over, meestal al na zes weken. Toch is het niet abnormaal als de klachten na die periode nog wel bestaan. Bekkenbodemtherapie helpt dan om de spierkracht langzaam te herstellen en de pijn te doen afnemen. Na zes tot twaalf maanden zijn bij de meeste vrouwen de klachten over. Soms hebben zij wel in de week voor de menstruatie of bij verminderde weerstand weer pijnklachten.

Verminder uw klachten en maak een afspraak

Wilt u ook uw bekkenbodemklachten verminderen met bekkenbodemtherapie? Maak dan een afspraak in onze praktijk in Ede en bel naar (0318)614863. Wilt u uw bekkenbodem ondersteunen na de overgang? Dan is onze Vrouw Vitaal fysiotherapie wellicht wel wat voor u.

Uw behandelende fysiotherapeuten:

Elma Heikamp

MSc Bekkenfysiotherapeut i.o.

Bertha van der Starre

Bekkenfysiotherapeut

Leonie Pikaar

MSc Bekkenfysiotherapeut i.o.

Maak een afspraak

Bekkenbodemtherapie