MS

Home » MS

Wat is MS?

Multiple Sclerose (MS) is een auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel, bestaande uit de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS wordt de beschermende isolatielaag (myeline) rond het centrale zenuwstelsel aangetast door ontstekingen. Hierdoor kunnen de zenuwen minder goed functioneren, waardoor er uitval van spieren en zenuwen kan optreden. Deze klachten zij afhankelijk van de locatie van de ontsteking. De meest kenmerkende symptomen van MS zijn verminderd zicht, verminderde coördinatie, gevoel van doofheid en tintelingen, krachtsverlies, geheugenproblemen en vermoeidheid.
De precieze oorzaak van MS is onbekend. Waarschijnlijk zijn er meerdere factoren die samen invloed hebben op het ontwikkelen van MS. Zo zijn er aanwijzingen dat erfelijkheid, virusinfecties en voeding onder andere invloed kunnen hebben. De klachten van MS kunnen erg wisselend en in de vorm van een acute ‘aanval’ optreden. Zo’n acute aanval wordt in de medische wereld een ‘schub’ of ‘relapse’ genoemd. In andere gevallen is er sprake van langzame progressie van de ziekte. Er zijn vier vormen van MS te onderscheiden:
– Relapsing-remitting MS (RRMS)
– Secundair progressieve MS (SPMS)
– Primair progressieve MS (PPMS)
– Relapsing-progressieve MS (PRMS)

Helaas is MS niet te genezen. Wel zijn er diverse soorten medicatie waarmee het ziektebeloop vertraagd of gestabiliseerd kan worden. De ziekte kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven, mede doordat de ervaren problemen van mensen met MS niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar zijn. Begeleiding bij het omgaan met de ziekte is dan ook erg belangrijk. Heb je de diagnose MS en wil je graag adviezen en begeleiding in het fysiek functioneren? Maak gerust een afspraak bij één van onze neurorevalidatie fysiotherapeuten: Thijs en Anouk. Zij ondersteunen jou graag in het ziekteproces.

De multidisciplinaire behandeling van MS

Wanneer je MS hebt, heb je vaak verschillende klachten waarvoor je bij meerdere zorgverleners terecht kunt. Denk hierbij aan de neuroloog, MS-verpleegkundige, psycholoog, ergotherapeut, revalidatiearts, oogarts en fysiotherapeut. Het landelijk netwerk MS Zorg Nederland bestaat uit een grote groep zorgverleners gespecialiseerd in MS om samen de optimale zorg te kunnen bieden aan mensen met MS. Onze fysiotherapeuten Thijs en Anouk zijn aangesloten bij dit netwerk. Tevens maken zij onderdeel uit van het neurorevalidatie team Thuis-Verder. Hierdoor vindt er een gespecialiseerde behandeling plaats en is er een fijne samenwerking met overige disciplines.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Onze fysiotherapeuten kunnen jou begeleiden bij het bewegen en het optimaliseren van het fysieke functioneren. Deze begeleiding bestaat veelal uit voorlichting en oefentherapie gericht op conditie, balans, kracht en loopfunctie. Er is hierbij specifiek aandacht voor jouw vermoeidheidsklachten. Ook kan er geadviseerd worden over hulpmiddelen. Het doel is om jouw zelfredzaamheid in het dagelijks leven te bevorderen. Fysiotherapie Beatrixpark heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten voor MS en heeft onder meer de beschikking over een prikkelarme oefenzaal, een C-Mill en een MotoMed die gebruikt kunnen worden in de behandeling.

Maak een afspraak

MS