AVG en WGBO

Home » AVG en WGBO

AVG

Bij Fysiotherapie Beatrixpark wordt gewerkt volgens de privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met uw persoonsgegevens wordt verantwoord omgegaan door adequate beveiliging.

WGBO

Fysiotherapie Beatrixpark houdt zich strikt aan de WGBO.
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

Zie de website: www.knmg.nl

Maak een afspraak