Veelgestelde vragen

Ja, als iemand zorg nodig heeft in een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig behandelcentrum, is deze persoon, als hij aangeeft verzekerd te zijn voor de Zorgverzekeringswet, verplicht zich te identificeren. De zorgverlener moet vaststellen dat degene die op het verzekeringsbewijs vermeld staat ook degene is die het identiteitsbewijs overlegt.
In de Wet op de Identificatieplicht zijn de volgende documenten genoemd waarmee de identiteit van personen kan worden vastgesteld. Het moet gaan om geldige documenten:

1. Nationaal paspoort
2. Nederlandse identiteitskaart
3. Rijbewijs
4. Diplomatiek paspoort
5. Dienstpaspoort
6. Reisdocument voor vreemdelingen
7. Reisdocument voor vluchtelingen
8. Een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Sinds 2006 hebt u geen verwijsbief meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als al dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren om te bepalen of u fysiotherapie een goede behandelmethode voor u is. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of de fysiotherapeut door kan gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.

Zie voor de actuele tarieven Fysiotherapie: onder uitklapvenster “Praktijk” klikken op “Tarieven Fysiotherapie”.

Neem bij uw eerste afspraak uw zorgpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Bent u verwezen door een arts neem dan ook de verwijsbrief mee.
Dus: zorgpas, ID kaart en evt verwijsbrief van de arts.
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt.

Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging.

Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut.

Bron: KNGF

Wanneer u een afspraak voor fysiotherapie niet kunt nakomen belt u dan minstens 24 uur van te voren af.

Als u later belt dienen wij de behandeling in rekening te brengen. De fysiotherapeut heeft namelijk tijd voor u gereserveerd.

Telefoonnummer: 0318-614863

Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Kijk dit goed na, u bent er zelf verantwoordelijk voor, niet de fysiotherapeut.

Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar:
Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand: d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
– de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
– kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
– behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen (lijst Borst):
De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de twintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld.
De eerste twintig behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact met ons op!

U kunt bij ons ook terecht voor

Dry Needling

Contact

Fysiotherapie Beatrixpark
Willem de Zwijgerlaan 1F
6713 NS Ede
Telefoon: (0318) 614 863

Gelieve te bellen tussen 08.30 en 17.00uur

Neem contact met ons op
Kort consult
Online aanmelden

Wij zijn ook ’s avonds en in het weekend open!