Neurorevalidatie

Home » Neurorevalidatie

Wat is neurorevalidatie?

Neurorevalidatie staat voor de begeleiding van mensen met een neurologische aandoening in hun persoonlijke doelstellingen. De doelen zijn vaak gericht op het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven en participeren in de samenleving. Neurorevalidatie omvat een breed scala aan klachten en aandoeningen. Enkele voorbeelden zijn MS , CVA (beroerte), hersentrauma, dwarslaesie en perifeer zenuwletsel. Ook neuromusculaire aandoeningen, zoals ALS of de ziekte van Huntington, vallen onder neurorevalidatie.

Bij neurorevalidatie zijn vaak verschillende disciplines betrokken. Denk hierbij aan revalidatieartsen, neurologen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten, MS-CVA verpleegkundigen en schoenmakers. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten Thijs en Anouk zijn aangesloten bij het neurorevalidatie team Thuis-Verder Ede en MS Zorg Nederland . Hierdoor zijn er korte lijntjes met overige disciplines, zodat er optimaal aan jouw doelen gewerkt kan worden.

Welke behandeling kun je verwachten?

Binnen onze praktijk zijn Thijs en Anouk gespecialiseerd in neurorevalidatie. Zij brengen in eerste instantie jouw fysieke gezondheid in kaart door een intakegesprek en fysieke testen. Vervolgens wordt er een individueel behandelplan opgesteld, passend bij jouw persoonlijke doelstellingen. De therapie zal op maat gemaakt worden en bestaat vaak uit training gericht op kracht, conditie, looppatroon, balans en transfers. Ook kan er worden meegedacht en getraind met hulpmiddelen of enkel-voet-orthesen. De behandeling is daarnaast ook gericht op trainen met dubbeltaken, fijne handmotoriek, managen van vermoeidheid, arm-handvaardigheid en spasticiteit in de spieren. Indien nodig kunnen onze fysiotherapeuten bij jou aan huis komen en de partner of mantelzorger adviseren.

Onze fysiotherapeuten kunnen jou tevens ondersteunen in het aanleren van nieuwe technieken bij dagelijkse activiteiten en het begeleiden naar een actieve(re) leefstijl. Fysiotherapie Beatrixpark biedt de mogelijkheid om in een prikkelarme oefenruimte te trainen. Hier kan ook gebruik gemaakt worden van de C-Mill: een loopband waarop via een beamer obstakels geprojecteerd zijn en waarop je in een veilig harnas zit zodat je niet kunt vallen (zie ‘lees meer’ hieronder). Ook biedt Fysiotherapie Beatrixpark FIT-Stroke . Dit is een groepstherapie voor mensen met een CVA in de chronische fase (> 6 maanden).

Multidisciplinair Neurorevalidatie team Thuis-Verder

Het neurorevalidatie team Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde behandelaars voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Neurorevalidatie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven met een neurologische aandoening. Het multidisciplinair team bestaat uit verschillende behandelaren gespecialiseerd in neurorevalidatie waaronder: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psycholoog, diëtist, neuroverpleegkundige en ambulant begeleider. Onze fysiotherapeuten Thijs, Anouk en Eva zijn hierbij aangesloten. Zij werken intensief samen op het gebied van NAH met de andere disciplines. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de ziekenhuizen in Arnhem, Ede en Nijmegen en met Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Binnen Fysiotherapie Beatrixpark zijn Thijs en Anouk aangesloten bij MS Zorg Nederland. De missie van MS Zorg Nederland is het optimaliseren van de zorg voor mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte.

FIT-Stroke

Fysiotherapie Beatrixpark biedt een besloten groepstraining in onze prikkelarme oefenruimte voor mensen met een CVA in de chronische fase (> 6 maanden). Deze training staat bekend onder de naam FIT-Stroke . De training bestaat uit verschillende circuitonderdelen gericht op behoud van de kracht, conditie, balans, loopfunctie en grove arm-hand vaardigheid. Ook passen we dubbeltaken toe die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. De training is erop gericht om meer plezier en vertrouwen in het bewegen te krijgen, waarbij het ook een actieve leefstijl stimuleert. Een ander voordeel van de FIT-Stroke is de mogelijkheid voor lotgenotencontact. Per groep kunnen er maximaal 8 deelnemers meedoen. De FIT-Stroke wordt gegeven door onze neurorevalidatie fysiotherapeuten Thijs en Anouk. Wil je graag deelnemen aan de FIT-Stroke? Voordat je kan deelnemen worden er eerst individuele afspraken gepland met de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal jouw fysieke fitheid beoordelen en kijken of jij in aanmerking komt voor de FIT-Stroke.

C-Mill

Fysiotherapie Beatrixpark beschikt als een van de weinigen in de regio over een C-Mill loopband. De C-Mill is een interactieve en unieke loopband waarop met een beamer obstakels en stapdoelen worden geprojecteerd. Hiermee kan zowel de loopvaardigheid als (statische en dynamische) balans getraind worden. De C-Mill is in te zetten bij mensen die een beroerte hebben gehad (CVA), met mensen met Parkinson of een andere neurologische of geriatrische aandoening. Het voordeel is dat mensen in een harnas kunnen lopen. Dit creëert een veilige omgeving en vermindert het valrisico. Op de C-Mill kan men uitgedaagd worden met dubbeltaken, waardoor de loop- en balanstraining meer onbewust gebeurt. Dit maakt het representatief voor veel dagelijkse activiteiten.
Naast de training kan de C-Mill ook gebruikt worden voor een loopanalyse. De C-Mill bevat sensoren die het looppatroon meten, waarmee ook een video-opname gemaakt kan worden van de zijkant en voorkant. Op deze manier kan een loopanalyse gemaakt worden. We zien hoe groot de passen zijn, hoe lang er op één been wordt gestaan en hoe de voetafwikkeling is.

Prikkelarme oefenruimte

Fysiotherapie Beatrixpark heeft een prikkelarme oefenruimte specifiek voor geriatrie en neurologie patiënten. Het voordeel van deze prikkelarme ruimte is dat patiënten zich beter kunnen focussen op de revalidatie. Zeker mensen met neurologische aandoeningen kunnen sneller overprikkelt raken. Dit kan erg vervelend voor de patiënt zijn en kan ook de training en de fysieke vooruitgang belemmeren.

Hoe ziet de prikkelarme oefenruimte eruit? De ruimte is ingericht op zo min mogelijk prikkels: er staat geen achtergrondmuziek aan, beeldschermen zijn beperkt tot het trainen op de C-Mill en de MotoMed, er zijn geen felle lichten, er is veel ‘vrije’ trainingsruimte zonder apparatuur en er is een rustige bosrijke achtergrond. Tevens zijn er weinig mensen tegelijk in de ruimte aan het oefenen, waardoor er meer aandacht is voor persoonlijk contact. Hiermee creëren we een rustige, vertrouwde omgeving.

Haal-Breng Service (HBS)

De (gratis) Haal-Brengservice is speciaal voor patiënten met geriatrische en/of neurologische klachten. Onze chauffeurs kunnen jou ophalen voor de fysiotherapie en vervolgens weer terug naar huis brengen. Op verschillende dagdelen rijden onze chauffeurs met de praktijkauto door Ede. De chauffeurs zijn allemaal zeer enthousiaste vrijwilligers! Met deze vervoerservice willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder optimaliseren.
De fysiotherapeut bij wie je komt zal bepalen of jij in aanmerking komt voor de Haal-Brengservice. Er moet allereerst sprake zijn van een medische indicatie. Tevens wordt er gekeken naar de volgende factoren gekeken:

– Je kunt niet zelfstandig naar de praktijk komen.
– De behandeling op de praktijk heeft een duidelijke meerwaarde voor het herstel.
– Het ontlasten van uw directe omgeving en/of mantelzorgers.

Onze neurorevalidatie fysiotherapeuten

Anouk Oosterwijk

Neurorevalidatie fysiotherapeut (CVA/MS/NAH)

Thijs Leentvaar

Neurorevalidatie fysiotherapeut (CVA/MS/NAH)

Maak een afspraak

Neurorevalidatie