Wanneer u de ziekte van Parkinson heeft, kan onze specialistische fysiotherapie uitkomst bieden. Wij helpen u om op een juiste manier in beweging te blijven ondanks bewegingsklachten als tremors, stijve spieren en een gebogen houding. Zo stellen we zo lang mogelijk uit dat u moeilijkheden met de dagelijkse bezigheden krijgt. Er zijn medicijnen en operaties om de verschijnselen te verminderen, maar deze zullen uw klachten nooit helemaal wegnemen. Als de klachten er eenmaal zijn, gaan ze niet meer weg en nemen ze meestal geleidelijk toe. Door met behulp van fysiotherapie in beweging te blijven, houdt u ondanks de Parkinson nog zo veel mogelijk kwaliteit van leven.

Wat is de ziekte van Parkinson en hoe kan fysiotherapie klachten verminderen?

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. De oorzaak van die beschadiging is helaas nog onbekend. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Het tekort aan dopamine kan problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn, incontinentie en stoornissen met de seksualiteit en de spijsvertering. Hier kan fysiotherapie geen verlichting geven, maar aan de bijkomende bewegingsklachten wel.

Wat kunt u zelf doen?

Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven blijft bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houd deze op peil. Zorg dat u voldoende blijft bewegen door bijvoorbeeld te wandelen, fietsen of zwemmen. Hiermee onderhoudt u uw conditie en kracht. Als u een sport beoefende, ga hier dan zo mogelijk mee door. Afhankelijk van uw mogelijkheden kunt u deelnemen aan speciale Parkinsonoefengroepen voor bijvoorbeeld zwemmen of gymnastiek. Ook algemene bewegingsgroepen voor ouderen kunnen geschikt voor u zijn. Uw fysiotherapeut kan u hierover adviseren en u zo nodig begeleiden. Ons beweegadvies luidt als volgt:

  • Probeer vijf maal per week dertig minuten te bewegen.
  • Train conditie en kracht tijdens de ‘on-periode’.
  • Doe één taak tegelijk.

De behandeling van Parkinson

Om de symptomen van Parkinson te bestrijden, is Levopoda het krachtigste medicijn. Helaas verhelpt Levopoda niet alle klachten en kunnen bij langdurig gebruik vervelende symptomen optreden. Als er geen andere mogelijkheden zijn, wordt soms gekozen voor een operatie, vooral om het beven en de onvrijwillige bewegingen te verminderen. Vanwege de complexiteit en het progressieve karakter van de ziekte van Parkinson wordt naast de medische behandeling ook vaak gekozen voor niet-medische behandelingen. Bij het verminderen van bewegingsklachten die met Parkinson gepaard gaan, is fysiotherapie een goede optie. Een fysiotherapeutische behandeling is namelijk een goede aavulling op medicijnen of een operatie.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Als u door de ziekte van Parkinson problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk, maar actief blijven heeft een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

Het behoud van zelfstandigheid

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart door de ziekte van Parkinson. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Fysiotherapie voor iedere fase van Parkinson

In de vroege fase waarin u vrijwel alles nog kunt doen, zorgt fysiotherapie ervoor dat u actief blijft en niet bang bent om te bewegen. Hierbij wordt vooral gelet op uw evenwicht, spiersterkte, beweeglijkheid en algemene conditie. Tijdens de middenfase waarin de kans op vallen groter is, wordt gefocust op het behoud van de juiste lichaamshouding. Daarnaast krijgt u oefeningen die u helpen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. In de laatste fase, die gelukkig slechts een klein deel ontwikkelt, is de kans groot dat u op een rolstoel bent aangewezen of in bed moet blijven. Dan helpt fysiotherapie u om de belangrijkste functies op peil te houden. Zo wordt er naar uw ademhaling en lichaamshouding in bed of in de rolstoel gekeken.

Blijvend resultaat

Het is vooral belangrijk om zelfstandig uw klachten blijvend onder controle te houden. Hiervoor heeft de fysiotherapeut, naast de behandeling, een activeringsprogramma voor Parkinson. Dit programma stimuleert om na afloop van de therapie te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten. Dat gaat gemakkelijker als u plezier heeft in de activiteiten en (eventueel) als u ze in groepsverband doet. De fysiotherapeut adviseert dan ook graag over activiteiten die bij u passen. Maak een afspraak voor Parkinson fysiotherapie door te bellen naar (0318)614863. Wij helpen u graag om uw klachten zo veel mogelijk te verminderen. Dit doen wij ook wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen, want wij hebben een gratis haal- en brengservice.