Ons proces

Home » Ons proces

Aanmelding

Je kunt zowel met als zonder verwijzing terecht voor een behandeling.

 • Aanmelding bij onze baliemedewerkster
 • Legitimatiebewijs en handdoek meenemen
 • Tip: controleer je zorgverzekering
 • Verhinderd? Afspraak annuleren minimaal 24 uur van tevoren

 

Via de mail of telefoon heb jij een afspraak gemaakt bij een van onze fysiotherapeuten. 

Ben je nieuw in onze praktijk? Dan worden eerst jouw gegevens ingevoerd in het systeem door de baliemedewerkster of fysiotherapeut. Neem voor de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee. 

Je kunt met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist terecht voor een behandeling. Heb je wel een verwijzing gekregen? Neem deze dan mee bij de eerste afspraak. 

Ben je verzekerd voor fysiotherapie? Dan worden de behandelingen, afhankelijk van jouw aanvullende verzekering, vergoed door de zorgverzekeraar. Ben jij niet aanvullend verzekerd? Dan ontvang jij een factuur voor de behandelingen. Goed om te weten is dat wij de factuur per mail versturen. Voor de betaling ontvang je ook per mail van ons een betaalverzoek. Heb je geen e-mailadres? In dat geval wordt de factuur per post gestuurd.  

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor jouw afspraak dan verzoeken wij jou om minimaal 24 uur van tevoren jouw afspraak af te zeggen. Als je later belt wordt de behandeling in rekening gebracht aangezien de fysiotherapeut tijd voor jou heeft gereserveerd in de agenda.

Intake

Het intakegesprek is gericht op het inventariseren van jouw klacht en jouw behoeften. 

 • Intakegesprek
 • Lichamelijk onderzoek en testen
 • Eventuele vragenlijsten
 • Inplannen vervolgafspraak

 

Bij de eerste afspraak zal de fysiotherapeut starten met een intake. Doel van dit intakegesprek is dat de therapeut een goed beeld wil krijgen van jouw klachten op basis waarvan een fysiotherapeutische diagnose kan worden gesteld. Onderdeel van de intake is afnemen van een aantal vragenlijsten. Indien nodig kan een aantal aanvullende metingen worden uitgevoerd. 

Samen met jou wordt door de fysiotherapeut een behandelplan opgesteld om jouw doelen te kunnen bereiken. Afhankelijk van de klacht en tijd kan tijdens een eerste afspraak al een vorm van (fysieke) behandeling plaatsvinden maar vaak vindt dit bij de vervolgafspraak plaats. 

Het kan voorkomen dat verder onderzoek nodig is om beter te begrijpen waar de klachten vandaan komen. Hiervoor kan het nodig zijn dat enkele kledingstukken uit moeten worden gedaan. De therapeut zal dit altijd eerst met jou bespreken. 

Behandeltraject

Tijdens het behandeltraject staat jouw hulpvraag en doel centraal. 

 • Behandeling op maat
 • Tussen- en eindevaluatie
 • Afronding: klanttevredenheidsonderzoek
 • Eventuele doorverwijzing collega of huisarts

 

Bij iedere volgende behandeling wordt door de fysiotherapeut gevraagd hoe het gaat en of sprake is van enige verbetering van de klachten. Dit is belangrijk omdat de therapeut zo kan beoordelen of de wijze van behandeling de juiste is. Indien nodig kan de fysiotherapeut jou doorverwijzen naar een andere collega of specialist, of word je terugverwezen naar de verwijzend arts. 

Als het behandeltraject is afgesloten vindt er terugkoppeling naar de huisarts of specialist plaats middels een eindbrief of eindrapportage. 

Na afronding van jouw behandeltraject ontvang jij via de mail een verzoek om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Wij stellen het op prijs als jij hieraan mee wilt werken, zodat wij als praktijk van jouw feedback kunnen leren.