Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie geldend voor Fysiotherapie Beatrixpark vanaf 1 januari 2024. Deze tarieven worden berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

43,50

Bekkenfysiotherapie

56,00

Manuele Therapie

56,00

Geriatrie fysiotherapie

56,00

Oedeemtherapie

56,00

Sportfysiotherapie

56,00

Oncologische fysiotherapie

56,00

Dry Needling

50,00

Screening, intake en onderzoek

71,50

Intake en onderzoek na verwijzing

55,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

71,50

Telefonische zitting

20,50

Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvraag

64,50

Verslag/ kort rapport

50,00

Toeslag behandeling aan huis of instelling

17,85

Uitgebreid rapport

77,50

Toeslag buiten reguliere werktijden

24,00

Niet nagekomen/ te laat afgezegde afspraak

36,00