Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie geldend voor Fysiotherapie Beatrixpark vanaf 1 januari 2022. Deze tarieven worden berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

37,50

Bekkenfysiotherapie

48,50

Manuele Therapie

48,50

Geriatrie fysiotherapie

48,50

Oedeemtherapie

48,50

Sportfysiotherapie

48,50

Dry Needling

43,00

Toeslag voor uitbehandeling

15,50

Screening, intake en onderzoek

61,75

Intake en onderzoek na verwijzing

47,50

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

61,50

Telefonische zitting

17,50

Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvraag

55,50

Verslag/ kort rapport

42,00

Uitgebreid rapport

63,00

Toeslag buiten reguliere werktijden

21,00

Niet nagekomen/ te laat afgezegde afspraak

31,00