Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie geldend voor Fysiotherapie Beatrixpark vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven worden berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

35,10

Bekkenfysiotherapie

47,50

Manuele Therapie

47,50

Geriatrie fysiotherapie

47,50

Oedeemtherapie

35,10

Sportfysiotherapie

47,50

Dry Needling

41,30

Toeslag voor uitbehandeling

15,50

Screening, intake en onderzoek

56,75

Intake en onderzoek na verwijzing

47,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

56,75

Telefonische zitting

17,50

Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvraag

54,70

Verslag/ kort rapport

41,30

Uitgebreid rapport

61,90

Toeslag buiten reguliere werktijden

20,65

Niet nagekomen/ te laat afgezegde afspraak

31,00