Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie geldend voor Fysiotherapie Beatrixpark vanaf 1 januari 2020. Deze tarieven worden berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

34,00

Bekkenfysiotherapie

46,00

Manuele Therapie

46,00

Geriatrie fysiotherapie

46,00

Oedeemtherapie

34,00

Sportfysiotherapie

46,00

Dry Needling

40,00

Toeslag voor uitbehandeling

15,00

Screening, intake en onderzoek

55,00

Intake en onderzoek na verwijzing

45,50

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

55,00

Telefonische zitting

17,00

Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvraag

53,00

Verslag/ kort rapport

40,00

Uitgebreid rapport

60,00

Toeslag buiten reguliere werktijden

20,00

Niet nagekomen/ te laat afgezegde afspraak

30,00