Tarieven fysiotherapie

Home » Tarieven fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat als jij bent verzekerd voor fysiotherapie worden jouw behandelingen, afhankelijk van jouw aanvullende verzekering, in de meeste gevallen volledig vergoed. Behandelingen die worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering gaan nooit ten koste van jouw eigen risico.

Ben jij niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de hieronder weergegeven tarieven.
Je ontvangt per mail de factuur van de behandeling.

Tarieven per 1 januari 2024

Intake

Gespecialiseerde behandelingen

Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Als je een afspraak niet kunt nakomen en deze niet 24 uur van tevoren hebt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht. Dit geldt ook als je ziek bent of bij overmacht

Tarieven zorgpakketten per 1 januari 2024

Specialisten tarief (manueel/bekken/geriatrie/oncologie)

Maak een afspraak