Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie geldend voor Fysiotherapie Beatrixpark vanaf 1 januari 2022. Deze tarieven worden berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

41,50

Bekkenfysiotherapie

53,50

Manuele Therapie

53,50

Geriatrie fysiotherapie

53,50

Oedeemtherapie

53,50

Sportfysiotherapie

53,50

Oncologische fysiotherapie

53,50

Dry Needling

47,50

Screening, intake en onderzoek

68,50

Intake en onderzoek na verwijzing

52,50

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

68,00

Telefonische zitting

19,50

Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvraag

61,50

Verslag/ kort rapport

46,50

Toeslag voor uitbehandeling

17,00

Uitgebreid rapport

69,75

Toeslag buiten reguliere werktijden

23,25

Niet nagekomen/ te laat afgezegde afspraak

34,50