CVA

Home » CVA

Wat is een CVA?

Een CVA staat voor ‘cerebrovasculair accident’. Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Hierbij raakt het hersenweefsel beschadigd. In de volksmond wordt een CVA ook wel een beroerte genoemd. Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 Nederlanders een CVA. In de meeste gevallen (80%) gaat het om de afsluiting van een bloedvat. Dit staat bekend als een herseninfarct. In 20% van de gevallen ontstaat het door een bloeding. Dit staat bekend als een hersenbloeding.

Een CVA kan zowel lichamelijke als psychosociale klachten met zich meebrengen. Lichamelijk zijn de meest voorkomende symptomen van een CVA: problemen met lopen, moeite met het evenwicht, een arm die ‘niet meewerkt’ en moeite met praten. De psychosociale klachten kunnen ontstaan doordat je gedrag en karakter zijn veranderd. Veelvoorkomende symptomen zijn vermoeidheid en overprikkeling. De precieze klachten zijn afhankelijk van de locatie en de mate van beschadiging aan het hersenweefsel. Heb je een CVA doorgemaakt en zou je graag fysiotherapeutische begeleiding willen? Maak gerust een afspraak bij één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten:Thijs, Anouk en Eva.

De multidisciplinaire behandeling bij een CVA

Wanneer je een CVA krijgt, word je vrijwel altijd direct opgenomen in een ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten kan binnen een aantal dagen of weken weer naar huis. Indien dit nog niet mogelijk is, volgt er een overplaatsing naar een (poliklinisch) revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Soms is het mogelijk om na dit revalidatietraject alsnog terug te keren naar huis. Ongeveer zes maanden na het CVA wordt pas echt duidelijk wat je uiteindelijke herstel zal zijn. Dit wordt de chronische fase genoemd. Het revalidatietraject van een CVA bestaat voor veel mensen uit een lange, intensieve revalidatieperiode. Deze revalidatie vraagt om maatwerk.

Allerlei zorgverleners in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, het verpleeghuis en in de eerste lijn leveren hun bijdrage aan het revalidatieproces. Een revalidatieteam kan onder meer bestaan uit een revalidatiearts, CVA-verpleegkundige, (neuro)psycholoog, huisarts, ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut. Het neurorevalidatie team Thuis-Verder bestaat uit een team gespecialiseerde behandelaars met als doel om mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals een CVA, zo goed mogelijk te begeleiden. Onze fysiotherapeuten Thijs , Anouk en Eva zijn aangesloten bij Thuis-Verder in regio Ede. Hierdoor zijn de lijntjes met overige disciplines erg kort, waardoor er een optimale behandeling kan plaatsvinden.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Onze fysiotherapeuten kunnen jou in verschillende fasen van het herstel begeleiden. Samen met je fysiotherapeut werk je aan concrete doelen. Denk hierbij aan het vergroten van de loopafstand, het verbeteren van de coördinatie en balans, het verminderen van spasticiteit en valpreventie. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals een looprek, vierpoot of rollator. Onze fysiotherapeuten ondersteunen jou in het bevorderen van een optimale zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Fysiotherapie Beatrixpark heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten voor CVA en heeft onder meer de beschikking over een prikkelarme oefenzaal, een C-Mill en een MotoMed die gebruikt kunnen worden in de behandeling. Daarnaast is er de mogelijkheid voor gratis Haal-Breng Service (HBS) en bieden wij een groepstraining specifiek voor mensen met een CVA:

FIT-Stroke: groepstraining specifiek voor mensen met een CVA. De training bestaat uit zeer gevarieerde conditie-, balans-, loop- en krachtoefeningen gecombineerd met dubbeltaken in een functionele context.

Maak een afspraak

CVA