Privacy Policy Fysiotherapie Beatrixpark

Privacy Policy Fysiotherapie Beatrixpark

Fysiotherapie Beatrixpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Beatrixpark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapie Beatrixpark zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Fysiotherapie Beatrixpark
Willem de Zwijgerlaan 1f
6713 NS Ede
info@fysiotherapie-ede.nl

  ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  U kunt bij ons ook terecht voor

  Lymfedrainage

  Contact

  Fysiotherapie Beatrixpark
  Willem de Zwijgerlaan 1F
  6713 NS Ede
  Telefoon: (0318) 614 863

  Gelieve te bellen tussen 08.30 en 17.00uur

  Neem contact met ons op
  Kort consult
  Online aanmelden

  Wij zijn ook ’s avonds en in het weekend open!

  SPECIALISATIES