Klachtenregeling

Home » Klachtenregeling

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.
Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.
Voor Fysiotherapie Beatrixpark wordt dit geregeld door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
Indien u een klacht heeft voeren wij graag een gesprek met u om tot een goede oplossing te komen. Hiervoor hebben wij in de praktijk een klachtenfunctionaris (Thijs Leentvaar), maar desgewenst mag een ander persoon het gesprek voeren. Eventueel kunt u nog iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen.

Maak een afspraak