Aandoeningen

Wat is een CVA/TIA?

Een CVA staat voor ‘cerebrovasculair accident’ en wordt in de volksmond ook wel beroerte genoemd. Een TIA staat voor ‘transient ischemic attack’.

In beide gevallen is er een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen waarbij het hersenweefsel beschadigd kan raken. Elk jaar overkomt het ongeveer 30.000 Nederlanders. Een CVA gebeurt in de meeste gevallen (80%) dat door de afsluiting van een bloedvat, maar het kan ook door een bloeding komen (20%). Bij een TIA wordt een bloedvat tijdelijk afgesloten. Een CVA/TIA kunnen verschillende klachten met zich meebrengen. Deels zijn deze klachten lichamelijk van aard: u kunt problemen met lopen hebben, moeite met uw evenwicht, een arm die ‘niet meewerkt’, moeite met praten ervaren of vermoeidheid. Daarnaast kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, dit merkt u in uw gedachten, gedrag of veranderingen in uw karakter. De problemen die u ondervindt, zijn afhankelijk van welk deel en de hoeveelheid weefsel van de hersenen dat beschadigd is. Duren de klachten minder dan 24uur, dan spreken we van een TIA. Blijft u toch klachten houden, dan spreken we van een CVA.

De behandeling bij een CVA/TIA

De meeste mensen die een CVA/TIA krijgen worden direct opgenomen in het ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten kan na een aantal dagen of weken weer naar huis. Als dat nog niet mogelijk is, volgt overplaatsing naar een (poliklinisch) revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Soms is het mogelijk om na revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis alsnog terug te keren naar huis. Tijdens uw revalidatietraject werken zorgverleners tussen het ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleegtehuis en fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn intensief samen. Bovendien zullen er mogelijk ook andere disciplines betrokken zijn bij uw revalidatie. Binnen de eerste lijn bestaat er in Ede een multidisciplinaire samenwerking, namelijk Neurorevalidatieteam Thuis-Verder gemeente Ede. Zie voor meer informatie: ‘Neurorevalidatieteam Thuis-Verder’.