Samenwerkingen

Home » Samenwerkingen

Thuis-Verder Neurorevalidatieteams

Thuis-Verder is een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op de behandeling van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals CVA, MS en Parkinson, in de eigen leefomgeving. 

De behandelaars in het Thuis-Verder team zijn gespecialiseerd in neurorevalidatie. Neurorevalidatie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven met een neurologische aandoening. Samen met jou worden de doelen voor jouw revalidatie opgesteld. Hierbij is ook de betrokkenheid van jouw familie of andere naasten in jouw omgeving van belang. In het team zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd waaronder de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en (neuro)psycholoog. In sommige teams zijn ook de neuroverpleegkundige, diëtiste en/of ambulant begeleider aangesloten.

De teams van Thuis-Verder zijn actief in het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen in de regio Ede, Arnhem en Nijmegen.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken. Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd die zich bezighouden met revalidatiezorg na een CVA. Er is tevens een intensieve samenwerking op het gebied van NAH met de ziekenhuizen in Arnhem, Ede en Nijmegen en met Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

Kijk voor meer informatie op: https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl

Thuis-Verder team gemeente Ede

Fysiotherapie Beatrixpark is aangesloten bij Stichting Thuis-Verder. Vanuit onze praktijk zijn Thijs Leentvaar, Anouk Oosterwijk en Eva Krabbenborg aangesloten bij het Thuis-Verder team Ede. 

Voor aanmelding: telefoonnummer 0318-614863 of e-mail naar ede@thuis-verder.nl

Het Thuis-Verder team gemeente Ede bestaat verder uit:

Karin Koeman Ergotherapeut (Ergodus)
Isabelle Peters Ergotherapeut (Ergodus)
Eva van Ginkel Logopedist (Logopedie Poolman)
Cindy Neijenhuis Neuropsycholoog (Psy Art)
Neuroverpleegkundige (Icare)

 

MS zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn of haar zorgproces. De zorg professionals kunnen met jouw toestemming onderling overleggen en zullen elkaar ook treffen bij mono- en multidisciplinaire bijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op: www.mszorgnederland.nl

Vanuit onze praktijk zijn Thijs Leentvaar en Anouk Oosterwijk aangesloten bij MS Zorg Nederland. 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk met meer dan 3900 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Het netwerk heeft als doel om de best mogelijke zorg en kwaliteit van leven te bieden voor iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme. ParkinsonNet zet zich in om de expertise van de zorgverleners te vergroten en de samenwerkingen tussen de verschillende zorgdisciplines te verbeteren. Hierbij wordt de mens met Parkinson centraal gesteld. Het netwerk is verdeeld over 70 regio’s in Nederland.

Vanuit onze praktijk zijn Dorien Kok en Bram van Bergeijk aangesloten bij ParkinsonNet.

NETWERKEN ROF GELDERSE VALLEI 

Knienetwerk Gelderse Vallei

Fysiotherapie Beatrixpark is aangesloten bij het Knienetwerk Gelderse Vallei. Het knienetwerk is een samenwerkingsverband tussen sportartsen en orthopeden van het ziekenhuis Gelderse Vallei en (sport)fysiotherapeuten in de regio. Het netwerk zorgt voor een laagdrempelig contact tussen de artsen en (sport)fysiotherapeuten, waardoor er een optimale samenwerking kan plaatsvinden. Het Knienetwerk Gelderse Vallei is gespecialiseerd in het behandelen van traumatische, veelal sportgerelateerde, knieaandoeningen. Hierbij kun je denken aan voorste of achterste kruisbandletsels, meniscusletsels, kniebandletsels, kraakbeenaandoeningen en patellaluxaties.

Onze (sport)fysiotherapeuten hebben ervaring en expertise opgebouwd rondom knieletsels en voldoen aan verschillende specialisaties en scholingseisen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.

Vanuit onze praktijk zijn Luna Bakker en Bas Bruggers aangesloten bij Knienetwerk Gelderse Vallei.

Netwerk Artrose Heup/Knie Gelderse Vallei

Fysiotherapie Beatrixpark is aangesloten bij het Netwerk Artrose Heup/Knie Gelderse Vallei. Het netwerk Artrose Heup/Knie is een samenwerkingsverband tussen orthopeden en fysiotherapeuten van het ziekenhuis Gelderse Vallei en fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het netwerk heeft als doel om kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg te leveren aan patiënten met artrose of met gewrichtsvervangende operaties. Zo zijn er door het netwerk landelijke richtlijnen en eigen transmurale werkwijzen opgesteld.  Ook stimuleert het netwerk kennisuitwisseling en samenwerking in de regio. Alle deelnemende fysiotherapeuten hebben scholing gevolgd en hebben twee keer per jaar een bijeenkomst om nieuwe ontwikkelingen en casuïstiek te bespreken. Bij deze scholingen komen eerste- en tweedelijns zorgverleners samen.

Vanuit onze praktijk zijn Dorien Kok en Thijs Leentvaar aangesloten bij het Netwerk Artrose Heup/Knie Gelderse Vallei.

Netwerk Oncologie en Palliatieve Zorg Gelderse Vallei

Fysiotherapie Beatrixpark is aangesloten bij het Netwerk Oncologie en Palliatieve Zorg Gelderse Vallei. In 2014 is het initiatief genomen vanuit de Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei (ROFGV) om een netwerk Oncologische en Palliatieve Zorg op te zetten. Het belangrijkste doel van het netwerk is het geven van professionele zorg op het juiste moment en op de juiste plaats voor oncologische en/of palliatieve patiënten. Verdere doelen van het netwerk zijn:

  • Goede coördinatie van de fysiotherapeutische zorg voor de patiënt met een oncologisch ziektebeeld en/of de patiënt die palliatieve zorg nodig heeft.
  • Eenduidige fysiotherapeutische zorg en patiëntenvoorlichting.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg op basis van wetenschappelijk onderzoek.
  • Optimaliseren van het fysiotherapeutisch behandelresultaat.
  • Lagere zorgkosten (door o.a. minder controles bij specialisten, minder complicaties, minder opname ziekenhuis/verpleeghuis).
  • Betere samenwerking tussen verwijzers en fysiotherapeuten, en tussen fysiotherapeuten onderling.

Vanuit onze praktijk is Marlou Benink aangesloten bij het Netwerk Oncologie en Palliatieve Zorg Gelderse Vallei.

 

Voetbalvereniging Blauw Geel ’55

Fysiotherapie Beatrixpark heeft een samenwerking met voetbalvereniging Blauw Geel ’55 in Ede.

Aanleiding voor deze samenwerking is om ‘medische’ begeleiding toegankelijk te maken voor alle leden van Blauw Geel ’55. De sportfysiotherapeuten zijn iedere donderdagavond op de club aanwezig voor het inloopsportspreekuur. Daarnaast kunnen leden van Blauw Geel ’55 met sportgerelateerde klachten binnen twee werkdagen bij onze fysiotherapeuten worden ingepland. 

Voetballers die herhaaldelijk geblesseerd zijn geweest, kunnen worden gescreend door het team sportfysiotherapie. Het doel van de screening is om de kans op blessures te verminderen. Bij de screening worden eventuele risicofactoren in kaart gebracht. Op basis van deze risicofactoren krijgen zowel voetballers als trainers informatie en oefeningen om toekomstige blessures te voorkomen. 

Vanuit onze praktijk zijn Bas Bruggers, Luna Bakker of Ilse van de Kamp als fysiotherapeut aanwezig bij het wekelijkse sportspreekuur op de club.

The Health Fundament

The Health Fundament is een organisatie die diverse cursussen en nascholingen organiseert voor zorgprofessionals om de kennis in fundamentele gezondheidsaspecten te vergroten. De thematiek bestaat onder meer uit slaap, burn-out, chronische pijnklachten, ademhaling, leefstijlinterventies en coaching technieken. The Health Fundament ziet hiermee kansen voor zorgprofessionals om samen te bouwen aan een Nederland waar gezondheid de norm vormt.

Als zorgprofessionals zien we helaas het aantal chronische ziekten stijgen. Om deze ontwikkeling om te buigen zijn meer toepasbare kennis en praktische oplossingen nodig. Het is tijd om gezondheid óók onderdeel te maken van onze behandeling. Door middel van de cursussen en nascholingen slaan de zorgprofessionals uit de gezondheidszorg de handen ineen. Het doel is om hiermee begeleiding te bieden aan mensen die graag gezonder willen leven. 

Vanuit onze praktijk is Hanna van Aalten aangesloten bij The Health Fundament. Zij zet zich in voor de verandering van zorgprofessional naar gezondheidsprofessional. In de behandeling richt zij zich op de combinatie van fysieke en mentale gezondheid, waarbij ook slaapproblematiek behandeld wordt.