Aandoeningen

Perifeer zenuwstelsel

Naast aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), bestaan er ook aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel. Aandoeningen die hier onder andere onder vallen zijn: plexus laesies, laesie individuele perifere zenuwen, neurinomen en diverse neuropathieën.

Klachten bestaan uit: verminderde sensibiliteit, verminderde kracht, verminderde coördinatie. Ook kan het autonoom zenuwstelsel zijn aangetast waardoor er veranderingen waarneembaar zijn bij spijsvertering, ademhaling, doorbloeding van de huid en zweten.

De fysiotherapeut kan u begeleiden bij het verbeteren van de spierkracht van de spieren die nog functioneren, verbeteren van coördinatie en het oefenen van dagelijkse activiteiten om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Daarbij kan het zijn dat er wordt samengewerkt met andere disciplines.

Binnen de eerste lijn bestaat er in Ede een multidisciplinaire samenwerking, namelijk Neurorevalidatieteam Thuis-Verder gemeente Ede.

Zie voor meer informatie: ‘Neurorevalidatieteam Thuis-Verder’.