Aandoeningen

Overige niet aangeboren hersenletsels (NAH)

Naast een CVA, TIA, MS of Parkinson bestaan er nog andere niet aangeboren hersenletsels die door de fysiotherapeut behandeld kunnen worden. Denk hierbij aan een hersentrauma, Ziekte van Huntington, stofwisselingsziekten, Alzheimer of epilepsie.

De fysiotherapeut kan u ook bij deze aandoeningen behandelen/begeleiden. De fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opbouwen en onderhouden van het uithoudingsvermogen en de spierkracht; verminderen/stabiliseren van stijfheid; beïnvloeden van vermoeidheid; behouden van mobiliteit van spieren en gewrichten; optimaliseren van balans; optimaliseren van loopfunctie en transfers; optimaliseren van arm/handfunctie; bevorderen van zelfstandigheid in het dagelijks leven; adviseren over hulpmiddelen; instrueren van partner/mantelzorger.

Daarbij wordt er samengewerkt met andere disciplines. Binnen de eerste lijn bestaat er in Ede een multidisciplinaire samenwerking, namelijk Neurorevalidatieteam Thuis-Verder gemeente Ede.

Zie voor meer informatie: ‘Neurorevalidatieteam Thuis-Verder’.