Aandoeningen

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een onderbreking van de zenuw in de rug, waardoor iemand in meer of mindere mate verlamd raakt. Er ontstaat uitval van de zenuwen onder het niveau van de onderbreking die vanuit het ruggenmerg ontspringen. Het gevolg is een (gedeeltelijke) verlamming van de benen.

Ook kan bij hogere letsels de armen en ademhalingsspieren (gedeeltelijk) verlamd raken. Tevens kan het autonoom zenuwstelsel beschadigd zijn waardoor klachten als incontinentie kunnen optreden.

Er is sprake van een complete dwarslaesie als de zenuwen geheel onderbroken zijn. Bij een incomplete of partiele dwarslaesie zijn de zenuwen niet helemaal onderbroken of zijn de zenuwen licht beschadigd.

Fysiotherapeutische behandeling bij een dwarslaesie

Na de acute zorg in het ziekenhuis begint de revalidatieperiode. Deze revalidatieperiode kan zijn in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, op de polikliniek van het ziekenhuis en/of in de eerste lijn.

De fysiotherapeut werkt samen met u aan een goede zithouding, verbeteren van spierkracht van de spieren die nog functioneren en het oefenen van dagelijkse activiteiten om zo zelfstandig mogelijk te (blijven) functioneren. Bovendien zal de fysiotherapeut u begeleiden bij een actieve leefstijl, adviseren over hulpmiddelen en uw partner/mantelzorger instrueren.

Daarbij wordt er samengewerkt met andere disciplines. Binnen de eerste lijn bestaat er in Ede een multidisciplinaire samenwerking, namelijk Neurorevalidatieteam Thuis-Verder gemeente Ede.

Zie voor meer informatie: ‘Neurorevalidatieteam Thuis-Verder’.